Intrebari si raspunsuri frecvente:

Ce formular trebuie sa completez: 230 sau 200?
Daca ai avut venituri exclusiv din salariu, completeaza formularul 230. Daca ai avut mai multe surse de venit, îti revine obligatia legala de a depune formularul 200.

În ce categorii de venituri trebuie sa ma încadrez ca sa pot directiona 2%?
Trebuie sa fi avut în anul anterior venituri impozabile realizate în România: salarii, drepturi de proprietate intelectuala, chirii, dividende. NU poti directiona 2% daca esti pensionar (cu pensie neimpozabila) sau daca ai fost în concediu de îngrijire a copilului.

Unde gasesc adresa administra?iei finan?elor publice unde trebuie sa depun formularul?
Adresele sediilor teritoriale ale Administratiilor Finantelor Publice: clic aici - sau întreaba-ne pe noi!

Depunerea declaratiilor se face numai personal?
Nu. Le poti trimite prin posta la adresa ANAF din raza domiciliului tau, sau le poti depunde prin semnatura electronica sau trimite Fundatiei noastre prin posta sau email urmand ca noi sa-l trimitem la ANAF in raza unde aveti domiciliul.

Puteti depune aceste formulare, în numele meu sau al prietenilor mei?
Da, doar în cazul formularelor 230. Trebuie sa faceti o copie xerox sau scanati dupa ce formularul a fost completat cu mana la toate rubricile cerute si sa-l trimiteti la adresa noastra.

Pot trimite sau depune mai multe declaratii deodata, pentru colegi sau membri ai familiei?
Da, doar ai grija ca sa mentionezi si sa depui declaratiile la acea agentie ANAF unde isi au domiciliul.

Trebuie sa calculez eu cât înseamna 2% ?i sa scriu în declaratie?
Nu. Suma va fi calculata si virata de ANAF. Deci, nu scrie nimic la acea rubrica.

Care este data limita pentru depunerea declaratiilor?
Termenul limita pentru depunerea/ înregistrarea declaratiilor este 25 Mai anul in curs - data postei. Daca ne trimiti noua prin posta formularele, te rugam sa nu fie mai tarziu de 20 mai.

Trebuie sa atasez formularului si copia fisei fiscale?
Nu mai este obligatorie atasarea fisei fiscale primite de la angajator pentru formularul 230 deoarece angajatorul are obligatia sa o depuna.

Îmi puteti confirma ca ati primit banii de la mine sau prietenii mei?
Din nefericire sistemul legislativ nu ne permite aceasta verificare. Noi ca Fundatie primim banii pâna la 31 Decembrie al fiecarui an, din Trezoreriile Statului, cu mentiunea vaga 2% iar depunerile sunt in mai multe transe in functie de introducerea datelor in sistem.

Cât înseamna 2% din impozitul meu pe venit?
În cazul în care ai avut venituri din salarii, estimarea cotelor de 2% pe care le vei redirectiona pot fi astfel:

venit brut lunar - impozit anual - cota 2% (lei)
700 - 490 - 10-15
1200 - 1490 - 31
1400 - 1850 - 38
1600 - 2110 - 45
1800 - 2586 - 58
2900 - 4610 - 97
3000 - 4810 - 100
3700 - 5930 - 118
4100 - 6575 - 130v

 

 

Totul despre 20%

SPONSORIZARE/ Redirectionare CU 20 % pentru S.R.L., I.M.M., S.A. DIN IMPOZITUL PE PROFIT DATORAT STATULUI

Sponsorizarile se pot deduce din impozitul pe profit daca se indeplinesc cumulativ cele doua conditii:

1) se încadreaza în limita de 5‰ din cifra de afaceri
2) nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat.

 

NOUTATE LEGISLATIVA - Reportare sponsorizari pana la 7 ani consecutivi !

OUG 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 102/2013

8. La articolul 21 alineatul (4), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenart, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda bruse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:
1. 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul Tcifra de afacerit aceasta limita se determina potrivit normelor;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.Sumele care nu sunt scazute din impoazitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit."

 

Deductibilitatea cheltuielilor cu sponsorizarea. EXEMPLU concret cum sa facem calculul impozitului pe profit pentru un trimestru in 2017?

Sumele virate drept sponsorizare nu sunt cheltuielile deductibile la determinarea profitului impozabil, insa trebuie retinut faptul ca in limita sumei sponsorizate, sponsorul beneficiaza de credit fiscal prin scaderea din impozitulul pe profit datorat bugetului de stat sumele aferente sponsorizarii in limita minima de 3 la mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Asadar, suma minima calculata conform celor de mai sus se scade din impozitul pe profit rezultat de plata. Calculul se va face la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, cumulat de la inceputul anului.

Pentru mai buna intelegere a tratamentului fiscal al sponsorizarii va voi propune un exemplu de calcul, pentru trimestrul 1 2014:

Venituri din vanzarea marfurilor = 100.000 lei
Venituri din prestari de servicii = 2.000 lei
Total cifra de afaceri = 102.000 lei
Cheltuieli privind marfurile = 55.000lei
Cheltuieli cu personalul = 5.000 lei

Alte cheltuieli de exploatare = 9.000 lei
Cheltuieli cu sponsorizare platite = 1.500 lei
Total cheltuieli 70.500 lei
Profit brut 31.500 lei
Calculul profitului impozabil pentru trimestru 1 2014:
Profitul impozabil = 31.500 + 1.500 (sponsorizare) = 33.000 lei.

Impozitul pe profit pe trimestrul 1 2014 inainte de scaderea cheltuielii cu sponsorizarea: 33.000 x 16% = 5.280 lei.

Avandu-se in vedere conditiile de deducere prevazute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

- 3 la mie din cifra de afaceri reprezinta 306 lei (102.000 x 3/1000);
- 20% din impozitul pe profit inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezinta 1.056 lei (5.280 x 20%).
Suma de scazut din impozitul pe profit este 306 lei, intrucat este mai mica decat 1.056 lei.
Pentru trimestrul 1 2014 impozitul pe profit datorat este de: 5.280 - 306 = 4.974 lei.
Astfel, profitul net (sold creditor cont 121), la 31.03.2014 va fi de 26.526 lei (31.500-4974).
Suma de 1194 lei reprezentand cheltuieli cu sponsorizarea(1.500 -306), care nu s-a scazut din impozitul pe profit, se va recupera, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Sursa: www.portalcontabilitate.ro

 

Procedura de redirectionare a celor 20%

In prezent, operatiunile de sponsorizare si mecenat sunt reglementate prin Legea privind sponsorizarea nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, iar tratamentul fiscal al acestora sub aspectul deductibilitatii si taxei pe valoarea adaugata, pentru operatiunile constând in acordarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii, este reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Codul Fiscal a introdus din 2004 o facilitate la impozitare, de care inca foarte putine societati comerciale fac uz, si anume redirectionarea a 20% din impozitul pe profit datorat statului catre un ONG.
Potrivit art. 21, alin. 4, pct. p) din Codul Fiscal, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente. Legislatia impune doua conditii in acest sens – suma nu poate depasi 0,3% din cifra de afaceri a firmei si trebuie sa se incadreze in limita de 20% din impozitul pe profit ce revine statului.
Codul Fiscal reglementeaza, printre altele, situatia in care aceste sume nu sunt scazute din impozitul pe profit. In acest caz, sumele urmeaza a se reporta in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea sumelor se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.


Procedura de redirectionare a celor 20%
Procedura in sine este una extreme de facila, presupunand eforturi minime din partea societatii comerciale. Astfel, in urma alegerii unei organizatii sau cauze a carei sprijin se urmareste, se va intocmi un contract de sponsorizare. De mentionat este faptul ca societatea va trebui sa realizeze, la momentul redactarii contractului, o estimare a valorii cotei de 20%. Contractul astfel finalizat va fi apoi trimis ONG-ului in cauza, care il va semna si stampila, cu obligatia de a returna companiei exemplarul primit. Contractul astfel incheiat constituie dovada actului de mecenat, iar in baza acestuia se va realiza redirectionarea.
Operatiunile de sponsorizare prin acordarea de numerar sau virament bancar se vor reflecta in contabilitate. Acestea vor fi evidentiate separat. Din profitul calculat, se va stabili valoarea impozitului de 16%. Din acest impozit se va scadea suma atribuita ONG-ului, reprezentand cota de 20%.
Legislatia in domeniul fiscal permite, astfel, contribuabilului sa intervina in gestionarea si directionarea sumelor ce sunt datorate in mod legal statului. Persoana juridica are dreptul de a alege destinatarul sumelor in cauza, iar aceasta implicare de ordin subiectiv faciliteaza dezvoltarea unor parteneriate intre sectorul neguvernamental si cel privat.
Pana in prezent s-a pus accentual pe implicarea personalor fizice, prin alocarea de catre acestea a celor 2% din impozitul pe venit. Lipsa cunoasterii reglamentarilor in domeniul fiscal si a promovarii facilitatii de 20% a facut ca acest mecanism sa devin obscur, fiind rareori folosit de catre societati. Acest instrument ar putea inlesni finantarea sectorului non-guvernamental, dezvoltarea de proiecte si parteneriate. Prin prisma efectelor benefice ce ar putea aparea ca urmare a alocarii unor sume importante actorilor implicati in proiecte sociale, este necesara demararea unui campanii de informare, care sa aduca la cunostinta persanelor juridice efectele pozitive ale mecanismului si posibilitatile de sprijinire a sectorului non-profit.

Sursa: http://www.stiriong.ro

Lista cu materialele necesare finalizarii lucrarilor la Centrul Livada...

 

CU IMPOZITUL TAU POTI AJUTA BATRANI AFLATI IN DIFICULTATE; VEZI CE MATERIALE MAI AVEM NEVOIE PENTRU FINALIZAREA LUCRARILOR LA CENTRUL LIVADA

 

Galeria de Imagini

Despre Noi

Misiunea fundatiei CAUPS este sprijinirea persoanelor aflate in dificultate (vârstnici, femei, copii), promovarea dezvoltarii sociale si economice durabile, imbunatatirea calitatii vietii individuale si colective, protectia si conservarea habitatului natural. Avem ca obiectiv acoperirea segmentului în furnizarea de servicii sociale; devenind un actor principal în regiunea Nord-Vest a României. mai mult...

 

Contact

Address: Sat Livada 203, Petrestii de Jos, CLUJ, RO
Telephone: +4 0372 968269
E-mail: contact@caups.ro