PAGINA PRINCIPALA
DESPRE NOI
ISTORIC
MISIUNE
IMPLICAREA COMUNITATII
INTERNATIONAL
STATISTICI
PROIECTE
COJES
CONTACT
 

Înscrierile la Centrul de varstnici Livada se vor accepta în baza întocmirii unei fise psiho-socio-geriatricã de catre Comisia de evaluare.
citeste mai mult...

In aprilie 2000 CAUPS a fost inregistrat ca organizatie non-guvernamentalã. In primul an de activitate, CAUPS a beneficiat de un ajutor financiar...
citeste mai mult...

Exemplu 1: Aveti o cifra de afaceri pe an de 200.000 RON si dupa scaderea cheltuielilor deductibile, ramâne un venit net de 10.000 RON (valoarea impozabila). Pentru acesta suma, datorati un impozit de...
citeste mai mult...
“E mai usor sa fii generos decat sa regreti ca nu ai fost.”
COJES  

 

Agentia Nationalã pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bãrbati (ANES) este un organ specializat al administratiei publice centrale, subordonat Ministerului Muncii, Solidaritãtii Sociale si Familiei al cãrui obiectiv principal este promovarea principiului egalitãtii de sanse între femei si bãrbati si asigurarea integrãrii active a perspectivei de gen la nivelul tuturor politicilor si programelor nationale.

Elaborarea si aplicarea strategiei si politicilor Guvernului în domeniul egalitãtii de sanse între femei si bãrbati.
Armonizarea cadrului legislativ românesc din domeniul egalitãtii de sanse cu legislatia Uniunii Europene.
Asigurarea unei integrãri active si vizibile a perspectivei de gen la nivelul tuturor politicilor si programelor nationale.
Controlul aplicãrii si respectãrii reglementãrilor referitoare la domeniul egalitãtii de sanse între femei si bãrbati.

detalii ANES - COJES ...

 

Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în domeniul egalitãtii de sanse între femei si bãrbati (COJES) sunt constituite în cadrul directiilor de muncã, solidaritate socialã si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Coordonarea activitãtii COJES este asiguratã de cãtre Comisia nationalã în domeniul egalitãtii de sanse între femei si bãrbati, denumitã în continuare CONES. COJES este alcãtuitã din reprezentanti ai structurilor deconcentrate ale autoritãtilor administratiei publice centrale si locale sau ai autoritãtilor administrative autonome, ai confederatiilor sindicale, ai confederatiilor patronale precum si ai organizatiilor neguvernamentale cu activitate recunoscutã în domeniul egalitãtii de sanse între femei si bãrbati Presedintele este reprezentantul în teritoriu al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de sanse între Femei si Bãrbati, fiind persoana desemnatã cu atributii în domeniul egalitãtii de sanse din cadrul directiei de muncã, solidaritate socialã si familie.
COJES îndeplineste, în principal, urmãtoarele atributii: promovarea abordãrii integrate a principiului egalitãtii de sanse între femei si bãrbati în scopul eliminãrii inegalitãtiilor de gen si a discriminãrilor pe criteriul de sex;
includerea principiului egalitãtii de sanse între femei si bãrbati în elaborarea si în aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul institutiilor reprezentate în COJES;
evaluarea stadiului aplicãrii si respectãrii legislatiei în domeniu la nivel local;
elaborarea de recomandãri pentru autoritãtile publice locale în vederea aplicãrii politicilor si programelor specifice de promovare a principiului egalitãtii de sanse între femei si bãrbati;
promovarea schimbului de experientã si de informatii privind actiunile desfãsurate în domeniu;
promovarea de propuneri pentru strategia localã de implementare a principiului egalitãtii de sanse între femei si bãrbati;
punerea la dispozitia mass-mediei locale a informatiilor referitoare la experientele pozitive si negative în domeniul prevenirii si combaterii discriminãrii pe motive de sex si al aplicãrii principiului egalitãtii de Sanse între femei si bãrbati;
elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de activitate a politicii egalitãtii de sanse între femei si bãrbati la nivel local, rapoarte care vor fi comunicate cãtre CONES, precum si cãtre autoritãtile administratiei publice centrale si locale.

 

LISTA SPONSORILOR...

In aprilie 2000 CAUPS a fost inregistrat ca organizatie non-guvernamentalã. In primul an de activitate, CAUPS a beneficiat de un ajutor financiar...

Membrii CAUPS sunt deschisi tuturor sugestiilor primite de la beneficiari si grupurile tintã, si de multe ori aceste sugestii ne-au fost de un real folos in activitãtile noastre...
citeste mai mult...
Vrei sa fi voluntar? Daca vrei sa fii voluntar o zi, o saptamâna, o luna, sau mai mult, te asteptam sa ne suni sau sa trimiti un e-mail. Se asigura masa si cazarea. Inscrie-te acuma !
Constructii, Administrativ, Fundraising Se elibereaza diploma de voluntar care sigur iti va aduce numai avantaje in cariera si viata ta ! Inscrie-te acuma !
citeste mai mult...
Sponsori, donatori, persoane fizice care fac posibila infiintarea Centrului social pentru ingrijirea varstnicului de tip rezidential Livada Cluj.
Cristorean Sebastian; Mosincat Maria; Distral, ORA Social Hilfe Verein-Austria; RADOX; APLAST; ValRom; Sanex, Cluj-N; Delap Invest & Sarco Exim; ECO Mat; Sanvel...
citeste mai mult...
 

 

Gazduire gratuita oferita de AMPLICA